General

Bicycle wheel message system

Circuit Schematic

Circuit Schematic

Read More

Velomobile

Here is the full & working 3d model of the velomobile I’ve designed. Video is informational, not the actual video of our velo.

Velomobile

From Wikipedia, the free encyclopedia
A velomobile or bicycle car is a human-powered vehicle, enclosed for aerodynamic advantage and protection from weather and collisions. They are virtually always single-passenger vehicles. They are derived from recumbent bicycles and tricycles, with the addition of a full fairing (aerodynamic shell). There are few manufacturers of velomobiles; some are homebuilt. Some models have the operator’s head exposed; this has the advantage of giving the operator unobstructed vision, hearing, and some cooling, with the disadvantage of being more exposed to weather and less aerodynamic. Read more for the downloading the model.

Velomobile & fully working mechanics.

Read More

Endüstri Tasarımında Elektromekanik Uygulamaları

Üç boyutlu ortamda yaklaşık yerlerine yerleştirilmiş parçalar

3d ortamda parçalar

Tasarımın dışarıdan içeri doğru değil, içeriden dışarıya doğru gerçekleştirildiği bu yeni yöntemde, öncelikle ürünün bünyesindeki tüm elektromekanik yapı araştırılarak, aday parça ve sistemler belirlenir. Bunlar üç boyutlu ortamda bir araya getirilerek, ürünün çalışması-kullanımı sırasında alacakları öngörülen yerlere yerleştirilirler.

Ürün bünyesindeki parçalar

Ürün bünyesindeki parçalar

Sonraki aşamada ürünün alacağı biçim, kullanım ilişkileri vs her tür endüstri tasarımı kararı, yapılacak eskizlerle birlikte alınır.

Sadece ürün sisteminin çalışırlığını test eden, ürün teknik prototipi

Ürünün mühendislik prototipi

sonraki eskizler

Eskizlerin gerçekçilik düzeyi arttıkça, kalıcı olacağı düşünülen ana formdan başlanarak eldeki tasarım üç boyutlu ortama aktarılabilir.

İlk biçim

İlk 3D Model

Mekanik Yerleşim

Aktarılan ilk üç boyutlu biçim, yeni eskizlerle gelişen tasarımı yansıtacak şekilde güncellenir. Tüm bu süreç sırasında, ilk başta gerçekleştirilen elektromekanik sistem araştırmasının sonucu gözönüne alınarak çalışılır. Ürün formu, programı, çalışması vs tüm kararların, sonuçta üretilecek ürünün altyapısıyla çelişmeyecek şekilde alınması önemlidir. Bu yaklaşım, üretim, kullanım sırasında karşılaşılabilecek sorunlar, ürün ömrü ve ürün ömrü boyu gerekebilecek servis hizmetlerinin de birlikte kolayca değerlendirilebilmesini sağlayacaktır.

Yan görünüş, üstte batarya şarjı için kullanılacak güneş modülleri.

Mekanik Yerleşim

Ulaşılan Durum